Om oss

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att: Förskaffa medlemmarna tillfälle till stärkande kroppsövning och social samvaro.

Föreningen ska bedriva följande idrotter:

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.